MDFT-TERAPIA


MDFT-terapia on puolistrukturoitu työtapa, jonka taustalla on selkeä muutosteoria. Työtavassa yhdistyy systeeminen perheterapia, ratkaisukeskeisyys ja palveluohjaus. MDFT-terapeutti työskentelee yksilö-, perhe- ja verkostotasoilla. Asiakasperheen oma terapeutti tapaa nuorta yksin, yhdessä ja erikseen vanhempien kanssa, koko perhettä yhdessä sekä perheelle merkittäviä verkostoja.

MDFT-prosessin kesto on noin 6-8 kuukautta ja jakautuu kolmeen vaiheeseen: aloitusvaihe, työskentelyvaihe ja lopetusvaihe. Työskentelyprosessi on intensiivinen ja erilaisia tapaamisia on viikoittain 1-3. Intensiivinen työskentelytapa mahdollistaa allianssin rakentumisen ja ylläpitämisen suhteessa nuoreen ja perheeseen sekä työskentelyn kannalta merkittäviin verkostoihin. Vahva allianssi perheen ja terapeutin välillä mahdollistaa asiakkaan sisäisen muutosmotivaation heräämisen ja sitoutumisen työskentelyyn. Tapaamiset järjestetään räätälöidysti asiakkaan tarpeen mukaan. Usein tapaamiset voivat olla myös muualla kuin työntekijän toimistolla, esimerkiksi asiakkaan kotona tai muussa hänelle luonnollisessa ympäristössä.

MDFT-terapia on tiimiperustainen työmalli. Tiimissä on oltava oma menetelmävastaava, joka ohjaa työskentelyä. Lisäksi tiimi toimii ammatillisena tukena jokaiselle sen jäsenelle. Työntekijöillä on rajallinen määrä asiakkaita kerrallaan. Ohjesääntönä pidetään asiakasprosessien vaiheesta riippuen enintään 5 asiakasta. Rajattu asiakasmäärä mahdollistaa työn edellyttämien yksityiskohtaisten ja kirjallisten tapaamisten suunnittelun ja valmistelun sekä osuvien välitavoitteiden asettamisen, välitavoitteiden saavuttamisen seuraamisen ja korjaamisen.

MDFT-terapeuttien menetelmäuskollisuutta ja -osaamista arvioidaan säännöllisesti muun muassa videoituja perhetapaamisia aineistona käyttäen. Menetelmäuskollisuutta ja pätevyyttä arvioi ulkopuolinen arvioitsija tai menetelmän kouluttaja. "Kukaan aikuinen ei uskonut mua, kaikki oli mua vastaan eikä kukaan ees halunnut ymmärtää mua, olin niin yksin. Tän MDFT-terapian avulla mun vanhemmat alko ymmärtää mua ja oikeesti kuunteli, mäkin sit muutuin." 

16-vuotias nuori

Luo kotisivut ilmaiseksi!